Waarom een APK keuring uit laten voeren?

De APK (Algemene Periodieke Keuring) is een wettelijk verplichte keuring aan voertuigen die ervoor moet zorgen dat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd en dat het milieu wordt beschermd. Voor een APK-keuring gaat u naar een door de RDW erkend APK-bedrijf. Dave Kuys is zo’n bedrijf met een eigen APK-keurmeester die ervoor zorgt dat uw auto op een aantal kritische punten wordt gecontroleerd of deze aan de eisen voldoen. Wij voeren graag een APK-keuring voor u uit in onze garage in Alkmaar.

Voertuigsoort

Datum eerste toelating Brandstofsoort Wanneer keuren?
Personenauto’s (met een ledig gewicht tot en met 3.500 kg) en lichte bedrijfsauto’s (met een maximaal toegestane massa tot en met 3.500 kg)
Driewielige motorvoertuigen boven de 400 kg en met een ledig gewicht tot en met 3.500 kg.
Na 1 januari 2005 Benzine, alcohol en/of elektromotor Eerste APK na 4 jaar (voor vervaldatum APK), daarna twee keer na 2 jaar (voor vervaldatum APK), daarna elk jaar (voor vervaldatum APK)
Na 1 januari 2005 Diesel, gas of anders (evt.in combinatie met elektrisch) Eerste APK na 3 jaar (voor de vervaldatum APK), daarna elk jaar (voor vervaldatum APK)
Vóór 1 januari 2005, voertuig niet ouder dan 30 jaar Alle soorten Eerste APK na 3 jaar (voor vervaldatum APK), daarna elk jaar (voor vervaldatum APK)
Voertuig 30 jaar of ouder Alle soorten Eens per 2 jaar (voor vervaldatum APK)
Vóór 1 januari 1960 Alle soorten  Geen APK-plicht
Zware voertuigen (boven de 3.500 kg) Na 1 januari 1960 Alle soorten Elk jaar APK (voor de vervaldatum)
Vóór 1 januari 1960 Alle soorten Geen APK-plicht
Bijzondere voertuigen (taxi, ambulance, bus, vervoer gevaarlijke stoffen) Alle toelatingsdata Alle soorten Elk jaar APK

Bron RDW

Is de APK keuring een garantie dat uw auto altijd veilig is?

Omdat de APK keuring een moment opname is, is het niet mogelijk om een absolute garantie af te geven dat uw voertuig geen onderhoud hoeft te ondergaan. Bepaalde omstandigheden op de weg kunnen ervoor zorgen dat de veiligheidsstatus van uw voertuig verandert. Het is daarom belangrijk dat u regelmatig uw voertuig laat controleren en onderhouden. Bij Dave Kuys doen wij er alles aan om u een zo goed mogelijk inzicht te bieden in de staat van uw voertuig. Mocht er iets met uw voertuig aan de hand zijn dan zullen wij u hier voortijdig bij betrekken voordat wij reparaties uitvoeren.

Na de APK keuring veilig de weg op

Het is voor ons van belang dat u met uw auto veilig de weg op kunt en dat uw voertuig in goede, betrouwbare staat verkeert. Op die manier streven wij naar een tevreden klant. Na de APK ontvangt u van ons het keuringsrapport van uw auto. Hierin staan punten vermeld die worden onderverdeeld in reparatie-, afkeur- en adviespunten. Zorg altijd dat u het APK-keuringsrapport goed bewaart. U kunt dit nodig hebben als u bijvoorbeeld met uw voertuig in het buitenland wilt rijden.