Grote Beurt

Bij het onderhoud aan uw auto komt er een hoop kijken. Van oudsher werd er vaak gesproken over een grote beurt als er ingrijpend onderhoud aan uw auto moest worden uitgevoerd. Daarbij valt te denken aan het verwisselen van versleten banden of andere onderdelen. Dit is in de loop der jaren veranderd en is men gaan werken vanuit het principe “onderhoudsintervallen”. Hiermee is een fenomeen als de grote beurt feitelijk komen te vervallen.

Geen Grote Beurt meer? Hoe wordt mijn auto dan onderhouden?

Tegenwoordig wordt onderhoud aan auto’s steeds meer op periodieke basis uitgevoerd. Dit wil zeggen dat een auto op vaste tijden wordt gecontroleerd. Dit is vaak op basis van kilometrage of op basis van tijd. Op basis van tijd kennen we natuurlijk ook de APK voor benzineauto’s ouder dan vier jaar en dieselauto’s ouder dan drie jaar. Met periodiek onderhoud op basis van intervallen wordt uw auto dus regelmatig gecontroleerd zodat uw auto in goede conditie blijft. Bijkomend voordeel is dat kosten voor onderhoud over een langere tijd worden uitgespreid.

Waarop wordt een auto gecontroleerd bij onderhoud?

Onderhoud dat vroeger in een kleine of grote beurt werd onderverdeeld kan tegenwoordig worden onderscheiden in vier categorieën. Een jaarlijkse inspectie: Hierbij worden alle belangrijke aspecten van de auto nagelopen. Daarbij valt te denken aan remmen, het chassis en verschillende vloeistoffen. Reparatie: Sommige onderdelen van uw auto zijn aan slijtage onderhevig. Zodra deze versleten zijn, moeten ze worden vervangen. Voorbeelden zijn: de remblokken en de koppelingsplaat.
Periodieke of kilometerafhankelijke vervanging: Een voorbeeld hiervan is de distributieriem. De distributieriem moet, net als een aantal andere onderdelen naar bepaald aantal kilometers vervangen worden. Tenslotte is er nog de onvoorziene auto reparatie. Het kan onverhoopt gebeuren dat er iets kapot gaat aan uw voertuig. Dat wilt niet zeggen dat de auto gelijk een grote beurt moet krijgen. Het is wel belangrijk dat een op zichzelf staand euvel wordt opgelost.